1.
Kavaliauskaitė I. Korporatyvinio įvaizdžio įtaka vartotojų pasitenkinimui paslaugų kokybe: mobiliojo ryšio bendrovių atvejis. IM [Prieiga per internetą]. 2017 m.gegužės22 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];770:123-44. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/10710