1.
Laužikas R, Kuncevičius A, Kurauskas V, Žižiūnas T, Šmigelskas R, Augustinavičius R, Žilinskas E. Kultūros paveldo informacijos pusiau automatinis valdymas ir tyrimai naudojant 3D technologijas. IM [Prieiga per internetą]. 2017 m.gegužės22 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio17 d.];770:160-79. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/10712