1.
Kuprienė J, Prokopčik M, Petrauskienė Žibutė. Sistemų sąveikumas kaip mokslo publikacijų talpyklų tobulinimo sąlyga mokslinėje komunikacijoje. IM [Prieiga per internetą]. 2017 m.rugsėjo22 d. [žiūrėta 2022 m.birželio27 d.];780:7-35. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/10832