1.
Butrimė E, Zuzevičiūtė V. Rizika socialiniuose tinkluose: būsimųjų teisėsaugos pareigūnų informuotumas. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.sausio25 d. [žiūrėta 2022 m.sausio24 d.];790:7-16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/11373