1.
Dagienė V, Vinikienė L, Sutkutė E. Pagrindinio ugdymo Lietuvos mokinių matematinių gebėjimų tyrimas. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.sausio25 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];790:17-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/11376