1.
Eidukevičiūtė J. Vyras tėvas kaip socialinių paslaugų gavėjas: istorinės patirties raiška socialinio darbuotojo profesinėje komunikacijoje. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.liepos4 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio26 d.];800:119-35. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/11704