1.
Yusifov F, Gurbanli A. Elektroninių paslaugų vertinimo kriterijai: Azerbaidžano pavyzdys. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.rugsėjo4 d. [žiūrėta 2022 m.spalio3 d.];810:18-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/11919