1.
Stasėnaitė V, Orlakaitė G. Viešųjų bibliotekų inovatyvių paslaugų taikant projektinę veiklą vertinimas. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.rugsėjo4 d. [žiūrėta 2022 m.spalio3 d.];810:27-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/11920