1.
Plepytė - Davidavičienė G, Grebliauskienė B. Privataus ir viešojo interesų raiška nušviečiant emigracijos klausimą Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.rugsėjo4 d. [žiūrėta 2022 m.spalio3 d.];810:121-32. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/11925