1.
Vaičekauskienė G. Politinio lyderio retorika: nuo senovinės agoros iki elektroninės demokratijos. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.rugsėjo4 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];810:146-62. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/11927