1.
Rudžionienė J, Grigas V, Enwald H, Kortelainen T. Duomenų raštingumo ir mokslinių tyrimų duomenų valdymo apklausose klausimynų pildymo nutraukimą lemiantys veiksniai: Lietuvos ir Suomijos patirtis. IM [Prieiga per internetą]. 2018 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];820:115-30. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/12290