1.
Šumskaitė L, Rapolienė G. Motinystės diskurso paraštėse: bevaikystė 1991–1996 m. Lietuvos moterims skirtuose žurnaluose. IM [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio30 d. [žiūrėta 2022 m.sausio21 d.];860:133-56. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/12660