1.
Tamulevičienė D, Mackevičius J. Išlaidų klasifikavimo informacijos naudojimas įvairiems įmonių veiklos tikslams. IM [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio30 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];860:157-73. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/14651