1.
Misevičius A, Kuznecovaitė (Verenė) D. Dviejų lygių iteracinis tabu paieškos algoritmas kvadratinio paskirstymo uždaviniui. IM [Prieiga per internetą]. 2019 m.spalio28 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];850:115-34. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/14793