1.
Laužikas R, Plikynas D, Dulskis V, Sakalauskas L, Miliauskas A. Agentinio modeliavimo taikymas kultūros tyrimų informacijos valdymui. IM [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];880:8-28. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/15091