1.
Matkevičienė R. Vyriausybės veikla skatinant savanorystę: galios raiška ar įtikinimo menas. IM [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];620:113-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1578