1.
Adomavičiūtė D, Mackevičius J. Muitinės audito organizavimas ir jo tobulinimo galimybės. IM [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio18 d.];620:81-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1581