1.
Matkevičienė R. Organizacijų korporatyvinės komunikacijos interneto svetainėse tyrimo „Organizacijos tinklavietė: ką joje komunikuojame?“ ataskaita. IM [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];630:142-54. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1586