1.
Dvorak J, Rudžionienė J. Bibliotekų kaip viešojo sektoriaus institucijų veiklos vertinimo organizavimo galimybė viešojo administravimo požiūriu. IM [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];630:43-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1592