1.
Pečeliūnaitė A. „Debesų“ technologijos šiuolaikinėje bibliotekoje. Elektroninės skaityklos. IM [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];640:113-32. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1597