1.
Matkevičienė R. Socialinės atsakomybės komunikcija Lietuvos organizacijų interneto svetainėse. IM [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];640:7-18. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1603