1.
Laužikas R, Vosyliūtė I. Kultūros paveldo ir lituanistinių mokslo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 metų situacija*. IM [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];600:96-115. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1666