1.
Sirtautas VV, Sirtautienė D. Televizijos reklamos elementų vertinimo ir reklamuojamų prekių pirkimo tendencijos Lietuvoje krizės sąlygomis. IM [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės28 d.];600:66-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1668