1.
Tautkevičienė G. Studentų personalinių žinių valdymas naudojant saityno 2.0 technologijas. IM [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio28 d.];600:53-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/1669