1.
Lupeikienė A, Miliauskaitė J, Čaplinskas A. Trijų dominuojančių paslaugų kokybės modeliavimo būdų kritinė analizė ir vertinimas. IM [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];650:111-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/2049