1.
Mockus J, Katin I, Katina J. Apie eksperimentinį investavimo strategijų tyrimą realiose ir virtualiose fi nansų rinkose. IM [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio8 d.];650:103-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/2050