1.
Rapečka A, Marcinkevičius V, Dzemyda G. Rekomendacinės sistemos algoritmų veikimo elektroninio knygyno duomenų bazėje analizė. IM [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];650:45-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/2056