1.
Dzemydienė D, Miliauskas A. Vartotojo valdomos internetinių paslaugų automatinės ir pusiau automatinės kompozicijos atlikimo galimybės. IM [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];650:34-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/2057