1.
Matkevičienė R. Lietuvos internetinės žiniasklaidos konstruojamo politinio diskurso kaita. IM [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio29 d.];590:73-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3113