1.
Matonytė I. Kontroliuojama ar kontroliuojanti laisvoji žiniasklaida ir rinkimų kampanijos: vieno įstatymo eksperimentas Lietuvoje 2008 metais. IM [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];590. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3117