1.
Ringelienė Živilė, Filipovič M. Žodžių atpažinimo, grįsto paslėptaisiais Markovo modeliais, vizualizavimo ir analizės programinė įranga. IM [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio30 d.];560:63-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3150