1.
Dzemydienė D, Naujikienė R. Daugelio kriterijų grįžtamojo ryšio vertinimo modelis elektroninių viešųjų paslaugų įgyvendinimo situacijos analizei. IM [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];560:19-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3154