1.
Matkevičienė R. Rizikos komunikacija Lietuvos prezidentų inauguracinėse kalbose. IM [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];550:71-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3161