1.
Stundžė L. Organizacinės kultūros ir komunikacijos sąsajos lyties aspektu. IM [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];530:63-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3183