1.
Stundžė L. Komunikacijos ir informacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika. IM [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio29 d.];520:109-13. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3191