1.
Laužikas R. Unikalumas ir entropija kultūros paveldo informacijoje ir komunikacijoje. IM [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];520:38-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3196