1.
Pragarauskaitė J, Dzemyda G. Tikimybinis dažnų posekių paieškos algoritmas. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];500:352-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3211