1.
Dzemydienė D, Naujikienė R. Elektroninių viešųjų paslaugų naudojimo ir informacinių sistemų sąveikumo vertinimas. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];500:267-73. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3227