1.
Besson J, Čaplinskas A. Paslaugų kokybė paslaugų interneto kontekste. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];500:248-56. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3230