1.
Jevsikova T, Dagienė V. Lokalizuojamųjų programinės įrangos išteklių metainformacijos formalizavimo metodas. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];500:205-11. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3237