1.
Blonskis J, Burbaitė R, Dagienė V. Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino praktinių užduočių ypatumai. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];500:136-41. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3248