1.
Kurilovas E, Dagienė V. Pedagogų rengimas informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo aspektu: padėties analizė ir tobulinimo siūlymai. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio29 d.];500:101-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3298