1.
Brazdeikis V. Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis papildytų edukacinių aplinkų kaita. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];500:57-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3305