1.
Matkevičienė R. Lietuvos mokslininkų komunikacija: mokslo kūriniams publikuoti pasirenkamų mokslo leidinių atvejo studija. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];490:84-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3318