1.
Stundžė L. Mokslo žinių atvirumo įžvalgos. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];480:140-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3324