1.
Juozapavičius A, Mickus K, Mikaliūnas G, Pelanis M, Urbonas E. Informacinių technologijų rinkos analizė automatizuotų organizacinių procesų valdymo požiūriu. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];480:100-16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3328