1.
Galinienė B, Miškinis A, Marčinskas A, Drūteikienė G. Studijų kokybės įtaka aukštųjų mokyklų įvaizdžiui. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės19 d.];480:68-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3330