1.
Stonkienė M, Atkočiūnienė Z, Matkevičienė R. Mokslo komunikacijos kaita. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio16 d.];480:46-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3331