1.
Rytel T. Informaciniai santykių mainų aspektai. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio17 d.];480:14-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3333