1.
Macevičiūtė E. ISIC 2008 – Tarptautinė konferencija „Informacijos vartotojo elgsena kontekste“. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];460:151-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/IM/article/view/3350